picture-2600 (1)

PRIVACY VERKLARING

Doodle Beauty, gevestigd te Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doodle Beauty respecteert de privacy van alle klanten & gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doodle Beauty gebruikt jouw gegevens om de diensten zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.. Voor het overige zal Doodle Beauty deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.


Overzicht van persoonsgegevens die verwerkt worden:

Doodle Beauty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam


Adresgegevens


Telefoonnummer


E-mailadres


Overige (persoons-)gegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie of persoonlijk. Denk hierbij ook aan de gegevens die je verstrekt over je Doodle.


          Gegevens over jouw activiteiten op de website


Gegevens over jouw surfgedrag over mijn verschillende websites.


Wat is het doel van de persoonsgegevens?


Doodle Beauty gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:


Om een dienst zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, heb ik naast persoonsgegevens ook gegevens nodig over jouw Doodle. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Doodle Beauty.


Doodle Beauty gebruikt jouw e-mailadres niet zonder jouw toestemming, om jou te informeren over de ontwikkeling van de website, speciale aanbiedingen/acties of handige vacht verzorgings-tips.


Heb je zelf aangegeven hiervan wel gebruik te willen maken en stel jij dit niet langer op prijs, kun jij je uitschrijven via de link onderaan in de Doodle Beauty mailing.


Gegevens over het gebruik van mijn website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpt mij om Doodle Beauty verder te ontwikkelen en te verbeteren.


Als jij besluit een recensie te schrijven, kun jij zelf kiezen of jij jouw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Doodle Beauty is benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behoudt het recht bijdragen niet te publiceren.


Hoe lang bewaart Doodle Beauty de persoonsgegevens?


Doodle Beauty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Zolang u gebruikt maakt van mijn diensten zal ik uw gegevens bewaren. Geeft u aan niet langer klant te willen zijn, dan zal ik uw gegevens nog maximaal 7 jaar bewaren.


Schrijft u zich uit van mijn nieuwsbrief. Dan zult u per direct, na uitschrijving, geen mailings meer ontvangen.


Delen van persoonsgegevens met derden


Doodle Beauty verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Verder zal Doodle Beauty jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doodle Beauty en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dat betekent dat je bij Doodle Beauty een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar juliette@Doodlebeauty.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.


Doodle Beauty reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Doodle Beauty wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe beveiligt Doodle Beauty persoonsgegevens?


Doodle Beauty neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via juliette@Doodlebeauty.nl.


Cookies


Doodle Beauty gebruikt cookies om jou te herkennen bij een volgend bezoek en om het gebruik van de website te optimaliseren. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers deze Website.


Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy beleid van Doodle Beauty dan kunt u contact met ons opnemen via juliette@Doodlebeauty.nl.


Doodle Beauty helpt jou verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als jij deze wilt wijzigen. In geval wijziging van mijn Privacy beleid nodig mocht zijn, dan vindt jij op deze pagina altijd de meest recente informatie.